Υπαναχώρηση

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος να υπαναχωρήσει από την αγορά,αφού πρώτα ενημερώσει το κατάστημα τηλεφωνικός ή με e-mail, με την υποχρέωση όμως να καλύψει το κόστος (δαπάνη) επιστροφής του προϊόντος στην φυσική έδρα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ergastiri-kompologioy.com που είναι:

Εργαστήρι Κομπολογιού - Βαγγέλη Τσουπάκη

Χειροποιήτα Κομπολόγια Μπεγλέρια - Αξεσουάρ

Γερακάρη 11, 74 100, Ρέθυμνο

Στην συνέχεια το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ergastiri-kompologioy.com μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρας από την ημέρα που θα ενημερωθεί από τον αγοραστή, θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος στην υπαναχώρησή του.

Έγκυρη θεωρείτε η υπαναχώρηση όταν το προϊόν έχει επιστρέψει στην φυσική έδρα του ηλεκτρονικού καταστήματος, στην αρχική του συσκευασία και δεν έχει υποστεί ζημιά ή φθορά.

Αλλαγές - Επιστροφές

Στην περίπτωση αλλαγής προϊόντος σε έκπτωση η προσφορά, αυτά αλλάζονται στην εκάστοτε τιμή έκπτωσης η προσφοράς και μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την επιβεβαιωμένη παραλαβή της παραγγελίας εκ μέρους του αγοραστή.

Εάν η αλλαγή – επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταστήματος, το κόστος επιστροφής επιβαρύνει το κατάστημα.

Η αλλαγή – επιστροφή θα γίνετε δεκτή μετά από έλεγχο του επιστρεφόμενου είδους από το κατάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την περίπτωση που κατά την παραλαβή της παραγγελία σας διαπιστώσετε ότι τα είδη ή κάποιο είδος είναι φθαρμένο ή κατεστραμένο, ενημερώστε το κάταστήμα το συντομότερο δυνατον, ώστε να αναλάβει την ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή η επιστροφή. Το κόστος της επιστροφής βαρύνει το κατάστημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία. Στο δέμα της επιστροφής θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται η απόδειξη αγοράς. Μετά την παραλαβή της επιστροφής γίνετε επιστροφή των χρημάτων σας ή αντικατάσταση του είδους με κάποιο άλλο.